Velkommen til Kirketunet barnehage

Midt i hjerte av Åkrehamn ligger Kirketunet barnehage (tidligere Åkra sokneråds barnehage). Barnehagen er utvidet og renovert, og ferdigstillt høsten 2013.
Barnehagen har kristenformålsparagraf og innen for rammeplanens 7 fagområder, jobber vi spesielt med Etikk, religion og filosofi og Kommunikasjon, språk og tekst. 

Vennskap
Gjennom vennskap tilegner barna seg sosial kompetanse, det handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner.


      
 
 
"Et vennskap er som en vakker blomst. Hvis det elskes, vil det vokse og gro."

Språk
Barnehagen jobber for at at alle barna skal få oppleve varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser. Vi ønsker å gi barna et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.