Barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. februar. Gå inn på denne siden og søk elektronisk.

https://www.karmoy.kommune.no/barnehage-og-skole/sok-om-barnehageplass/
Arkiv