barns medbestemmelsesrett

Område:
Tidspunkt: 24. april 2013 10:00 - 11:00

Et barn har lenge vist stor oppmerksomhet og interesse for tomme embalasjer. I barnehagen har barna medbestemmelsesrett. Vi ser etter barnas interesser og bygger litt videre på det. Når det gjelder de små, observerer vi og ser etter hva ønsker og behov barna har. Vi legger til rette. Nå har barna fått utforske tomme embalasjer og lekt med dem, kanskje finner vi på noe videre med embalasjene? I dag har de snakket om hva som hadde vært i embalasjene før. En av de spurte et annet barn: "Skal vi bake." Med melkekartongene var det kjekt å putte ting i, etter å ha undersøkt og kastet litt på de.
Arkiv