Lek på Revehiet

Område: revehiet
Tidspunkt: 07. desember 2012 0:00 - 0:00

I rammeplanen for barnehagene står det om leken blant annet: "Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser." (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold i rammeplanen for barnehagene s. 25) Det står videre på side 25 og 26 "Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs - og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. ... I et lekefelleskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. ... I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse." Bildene dere ser er tatt på ettermiddagen, og noen er nettopp våknet fra middagshvilen sin. En sitter i sofaen, for å bli litt mer våken. Vennen hans får han på gli og vips er han også med i leken.
Arkiv