Matematikk

Område:
Tidspunkt: 14. september 2016 14:00 - 15:00

I rammeplanen for barnehagene står det på side 42: "Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering."


Barna har en ettermiddag fått være oppi en eske, sittet oppå en eske, krøpet inni, stått bak esken, ved siden av.


Den voksne satte ord på alt barna gjorde med esken og kan på den måten bidra med at barna lærer matematiske begreper og forståelse
Arkiv