Vi ser på former

Område: ute
Tidspunkt: 07. mars 2016 9:30 - 11:00

I rammeplanen for barnehager står det på side 42:  • "Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever glede over å utforske og leke med tall og former

  • tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper

  • erfarer, utforsker og leker med form og mønster

  • erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne

  • erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering."


Noen barn fra Duen og Regnbuen har vært på tur i dag rundt omkring barnehagen. Vi har sett etter runde former, stor og liten.


Vi så også fugler som skjære og kaia og snakket om at de lette etter mat. Så så vi at de kunne fly for de har vinger.


Vi fikk springe og bevege oss og vi var flinke til å gå hele veien. Vi tok oss noen små pauser der vi satt og hvilte beina og så gikk vi igjen.


 
Arkiv