Samling, Baking, forming og matematikk

Område:
Tidspunkt: 05. februar 2016 8:00 - 9:00

Vi leker, baker og har samling. Alt bygger opp om en god utvikling i lese - og skriveferdigheter og matematikk. Vi snakker om former, teller og barna får lære seg forskjellige begreper når vi setter ord på alt. I leken får de også utvikle samhandling, dele og i det hele tatt være sosiale, de får være i sin verden og styre den som de vil. De gjentar ting de har sett og bearbeider verden rundt seg, de prøver å forstå den gjennom leken og forbereder seg til den voksne verden. 
Arkiv