Ski vm

Område:
Tidspunkt: 25. februar 2015 9:45 - 12:00

Vi har hatt vm på ski i dag.

Sjøl om der ikke er snø så er vi ikke rådlause.

Vi har hatt skigåing, aking i bakken og "snøballkasting".

Etterpå var det mat stasjoner med vaffler og pannekaker.

Til slutt var det medaljeutdeling og vi spilte "Ja vi elsker"

I følge barnehageloven skal . "Barnehagen formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt kulturelt felleskap"
Arkiv