Kristen samling: Jesus som 12 åring

Område:
Tidspunkt: 21. januar 2015 13:30 - 14:00

Jorunn snakket om liten og stor og vi sang blant annet om jeg er liten eller stor. Hun sa at Jesus vil gjerne ha store og små hos seg. Vi sang "når det stormer", "det bobler, bobler inni meg," mm. Jorunn fortalte om når Jesus var 12 år og ville være i kirken/templet og høre om Gud. Han ville være der Gud, hans far var. 
Arkiv