Dagsrapport 01.10.12

I dag var vi på tur til Olaskogen for å finne pinner til Bukkene Bruse brua. Vi plukket med oss mange pinner!
 Vi hadde også samling oppi skogen. Da fortelte vi om de 3 bukkene bruse, der bukkene var kongler, trollet var en grein og brua var en sykkelskjerm.
Barna gikk fint på rekke og rad på turen. Vi såg oss om etter biler og gikk ikke over veien før det var trygt!
Arkiv